Služby - Počítače, opravy, servis, prodej, www stránky, domény, telefony a tablety

Přejít na obsah

Služby

Zajistím pro Vás dodávky jakéhokoliv druhu výpočetní techniky podle Vašich požadavků. Následně se postarám o její začlenění do Vaší stávající infrastruktury, zajistím převod všech Vašich dat apod., specializuji se také na údržbu stávajícího softwarového a hardwarového vybavení, postarám se o kompletní správu pravidelného zálohování Vašich cenných dat, vyřeším rychle a efektivně veškeré Vaše problémy s výpočetní technikou - virová napadení, nefunkční technika, zpomalení provozu PC apod.


Zajistím a zprovozním pro Vás nová doménová jména, zřídím Vám na nich webové stránky a zajistím jejich pravidelnou aktualizaci, na Vašich internetových doménách také zprovozním výkonné a zabezpečené emailové servery s možností zřízení emailových schránek (na Vaší vlastní doméně) pro Vás a všechny Vaše zaměstnance, nainstaluji a nastavím Vaše mobilní zařízení (telefony, tablety), zajistím nepřetržité napájení Vašich PC a serverů při výpadcích elektrické energie, provádím veškerou správu všech nabízených řešení i vlastní realizace včetně dodávky nezbytných hardwarových a softwarových produktů.

Napište mě!
Jste spokojeni s mými službami
, nebo máte naopak nějaké připomínky? Neváhejte a kontaktujte mě. Vaše názory jsou cenné podněty k neustálému zlepšování mých služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je nejlepší odměnou práce.

Ostatní služby


Dodám Vám a nainstaluji také produkty zabezpečovací techniky - alarmy (bezdrátové, drátové), GSM komunikátory a bezpečnostní kamery s přenosem poplachových a obrazových informací přímo do Vašeho PC nebo na displej Vašeho mobilního telefonu, zajistím nahrávání záznamů z kamer na záznamová zařízení apod.


Naučím Vás levně (i zdarma) telefonovat pomocí VoIP technologie internetového volání, zbavím Vás pravidelných vysokých měsíčních poplatků za pronájem Vaší telefonní linky a převedu Vám Vaše stávající pevné telefonní přípojky na internetové, volejte již pouze za nejnižší možné telefonní poplatky.

P
otřebujete vědět, kde se právě nachází Vaše dítě nebo Váš automobil? Žádný problém, zprovozním Vám zařízení na sledování pohybu osob, zvířat nebo Vašich vozidel pomocí GPS satelitních sledovacích systémů, veškerý pohyb potom můžete i zpětně sledoval na Vašem počítači v mapových podkladech nebo přímo na displeji Vašeho mobilního telefonu.


Potřebujete pomoci s nějakou jinou malou drobností? Převedu Vám třeba Vaše staré audio a video nahrávky z magnetických nosičů do digitální podoby na DVD, internet apod., tím je zachráníte před jejich neodkladným a blížícím se zánikem, vzpomínky jsou přece nenahraditelné.

Nabízíme

-  výrobu počítačových sestav na zakázku
-  p
odporu systémů informačních technologií
-  
VoIP - internetovou telefonii
-  k
onzultační služby v oblasti řešení bezpečnosti systémů IT
-  z
álohování Vašich dat a PC
-  n
ávrh a výstavbu IT architektury
-  z
abezpečovací techniku
-  k
amerové systémy
-  s
ystémové integrace a mnoho dalšího.Vaše spokojenost s mými službami je u vždy na prvním místě. Mnou poskytované služby jsou založené na mezinárodně platných standardech, přístupech a normách. Dle charakteru projektu pokrývají celou řadu činností od analýzy současného stavu, návrhu implementace, plánování projektu až po řízení a konzultační podporu projektů.


Návrat na obsah